אליבא

adv. בהתאם, לפי-, על פי-, לפי דברי-, לדעת-, לפי דבריו של-

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אליבא דאמת — לאמיתו של דבר, לפי האמת, למען האמת {{}} …   אוצר עברית

  • אליבא דידי — לפי דעתי, מצדי, אשר לי, בכל הנוגע לי {{}} …   אוצר עברית

  • Sifre — (סִפְרֵי siphrēy , Sifre, Sifrei , also, Sifre debe Rab or Sifre Rabbah ) refers to either of two works of Midrash halakhah, or classical Jewish legal Biblical exegesis, based on the biblical books of Bamidbar (Numbers) and Devarim (Deuteronomy) …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.