אגוד

אגודה, מועדון, חברה, שותפות, ברית, התאגדות, התאחדות, אחדות, איחוד; קשירה, צרירה, כריכ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Union Bank of Israel — The Union Bank of Israel, Ltd., more widely known by its Hebrew name, Bank Igud, pronounced Eegude , (בנק אגוד) is the sixth largest Israeli bank with thirty branches spread around the country. The bank complies with the ramifications of loans… …   Wikipedia

  • כפות — adj. קשור, כבול, עצור, אסור, באזיקים, מחובר, אגוד, מוגבל, תחו …   אוצר עברית

  • כרוך — adj. קשור, אגוד, מלופף, עטוף, מצופה, ארוז, מחותל, תפוס; תלוי, נושא בחובו, מכיל, גור …   אוצר עברית

  • מכונס — adj. אסוף, מקובץ, מלוכד, מקובץ, קשור, כרוך, אגוד, מחובר, מלוקט, מרוכז, מקופל, מכווץ; אינטרוורט …   אוצר עברית

  • מלופף — adj. כרוך, קשור, אגוד, עטוף, מצופה, ארוז, מסובב, מחותל, מקיף, עוטף, מצפ …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.