אלחוט

ללא חוטים, ללא חוטי טלגרף, רדיו, שידור וקליטה ללא חוטי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • דממת אלחוט — דממה במערכת הקשר, מצב בו אף אחד אינו משדר (בד כ מטעמי ביטחון שדה) {{}} …   אוצר עברית

  • טיסן אלחוט — טיסן הנשלט ע י בקרת רדיו {{}} …   אוצר עברית

  • רשת אלחוט — מערכת תקשורת רדיו {{}} …   אוצר עברית

  • אלחוטן — n. מפעיל אלחוט, איש קשר, קשר, מפעיל קשר אלחוט, טכנאי אלחוט (תפקיד צבאי) …   אוצר עברית

  • אוזניה — מכשיר שמיעה המוצמד לאוזן (בטלפון, מכשיר אלחוט ועוד) , אוזנית, אפרכסת, חלק השמע בשפופרת הטלפו …   אוצר עברית

  • אוזנייה — מכשיר שמיעה המוצמד לאוזן (בטלפון, מכשיר אלחוט ועוד) , אוזנית, אפרכסת, חלק השמע בשפופרת הטלפו …   אוצר עברית

  • אוזנית — אוזנייה, מכשיר שמיעה המוצמד לאוזן (בטלפון, מכשיר אלחוט ועוד) , אפרכסת, חלק השמע בשפופרת הטלפו …   אוצר עברית

  • אלחוטי — adj. שמקורו באלחוט, שנעשה באמצעות אלחוט, שנעשה ללא חוטי טלגר …   אוצר עברית

  • גלי האתר — רדיו, אלחוט, שידור {{}} …   אוצר עברית

  • זמן אוויר — זמן שידור, זמן בו מועברים שידורי אלחוט {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.