מקור

1 חומר ביבליוגרפי, סימוכין, מראה מקום, כתבה מצוטטת, אסמכתא, אזכור, ספר, מאמ
2 חרטום, פי הציפור, פה קרני וח
3 מוצא, ראשית, שורש, מחצבת, מולדת, משאב; אורגינל, דבר שאינו העתק; מעיין, עין, נביע
4 צורה יסודית, צורה בסיסית, הצורה הלשונית ממנה נגזרות מילים נוספו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מקור לא אכזב — מקור בלתי נדלה, שאפשר לקבל ממנו עוד ועוד {{}} …   אוצר עברית

  • מקור מהימן — מקור שאפשר לסמוך על אמינותו {{}} …   אוצר עברית

  • מקור נטוי — מקור נסמך, צורת המקור היכולה לבוא בנטייה או עם אותיות בכל ם, הצורה המקורית ממנה נגזר הפועל {{}} …   אוצר עברית

  • מקור אור — s{{}} …   אוצר עברית

  • מקור אושר — דבר הגורם לאושר …   אוצר עברית

  • מקור אנרגיה — משאב שניתן להפיק ממנו אנרגיה {{}} …   אוצר עברית

  • מקור אנרגיה חילופי — משאב נוסף שניתן להפיק ממנו אנרגיה {{}} …   אוצר עברית

  • מקור ביטחוני — גורם העוסק בביטחון שאינו מזדהה בשמו, גנרל או גנרל לשעבר {{}} …   אוצר עברית

  • מקור בלתי רשמי — מישהו לא מוסמך שאי אפשר לחשוף את זהותו {{}} …   אוצר עברית

  • מקור בלתי-נדלה — מקום או אדם שניתן להפיק ממנו בלי סוף {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.