אלגוריתם

תרשים זרימה, שיטה לפתרון בעיה, סדרת הוראות לפתרון בעיה, צעדים לפתרון בעי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אלגוריתם היוריסטי — אלגוריתם הפועל על סמך דרך אמפירית, אלגוריתם הנותן פתרון יעיל רק עבור סוגי קלט מסוימים {{}} …   אוצר עברית

  • אלגוריתם רקורסיבי — אלגוריתם הפותר בעיה על סמך איטרציות אותן הוא מבצע על פיתרון של בעיות פשוטות ממנה {{}} …   אוצר עברית

  • סיבוכיות אלגוריתם — מדד לסיווגם של אלגוריתמים על פי מספר האיטרציות אותן הם מבצעים כתלות בגודל הקלט {{}} …   אוצר עברית

  • דחיסת נתונים — כיווץ נפח האחסון אותו תופס קובץ הנתונים ע י עיבודו בעזרת אלגוריתם מיוחד {{}} …   אוצר עברית

  • דחיסת קובץ — כיווץ נפחו של קובץ בעזרת אלגוריתם מיוחד {{}} …   אוצר עברית

  • מפתח חיפוש — הביטוי שעל פיו מתבצע אלגוריתם החיפוש {{}} …   אוצר עברית

  • קובץ דחוס — קובץ אשר עבר כיווץ (בעזרת אלגוריתם מיוחד) ותופס פחות מקום בזיכרון (מחשב) {{}} …   אוצר עברית

  • תכנית דחיסה — תכנית המכווצת את ניפחו של קובץ בעזרת אלגוריתם מיוחד {{}} …   אוצר עברית

  • תכנית יוריסטית — תכנית הפועלת על פי אלגוריתם הנותן פתרון נכון רק עבור חלק מהמקרים (חלק מהקלט) {{}} …   אוצר עברית

  • תרשים זרימה — תיאור גראפי של השלבים בביצוע אלגוריתם או תהליך {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.