אלגורי

adj. שמקורו באלגוריה, נכתב כאלגוריה, קשור באלגורי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • חידה — שאלה, קושייה, חידוד, בעיה, סוגיה, שאלה מחכימה, שאילתא, בקשת תשובה; סוד, תעלומה, דבר סתר, רז, מסתורין; משל, אלגורי …   אוצר עברית

  • מליצי — adj. שנון, חריף, אלגורי, על דרך המשל, פיוטי, נמלץ, מצועצע, מנופח, מפוצץ, גדוש מליצו …   אוצר עברית

  • משל יותם — סיפור אלגורי בגנות מוסד המלוכה {{}} …   אוצר עברית

  • משלי — 1 adj. של משל, המאפיין משל, השייך למשל, אלגורי, מרומז, דימויי, השוואתי, אגדתי, סיפור 2 n. ספר משלים מקראי, ספר כתובים המיוחס לשלמה המל …   אוצר עברית

  • רמז — 1 v. להינתן כרמז, להינתן כסימן, להיאמר בעקיפין, להיאמר בצורה לא מפורשת, להיאמר כאזהרה; לעלות מ , להשתמ 2 v. לרמוז, להעיד על , להוות אינדיקציה, להצביע על , להראות, להורות, להוות אות ל , לשמש סימ 3 v. לתת רמז, לתת סימן; לרמז, להוות אות ל , להוות… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.