מעלה

1 adj. מרים, מגביה, מביא ממקום נמוך לגבוה, מזניק למעלה, מניף, מרומם, מקדם, מגדל, מעביר לדרגה גבוהה, מביא לגדולה; מביא לארץ, מעביר מהגולה לארץ, גורם לעלייה, מביא עולים, גורם להגירה אל ישרא
2 adv. למעלה, לכיוון עליון, למקום גבוה, אל על, לגובה, לרום, לשמים, למרום, לשחקים; שמים, רקיע, דו
3 יחידת מדידה (של טמפרטורה או זווית) ; מידה, מנה, כמות; דרגה, מעמד, רמה, דירוג, תפקיד; מדרגה, שלב, מפלס, טרסה, קומה, חווק; גובה, רו
4 יתרון, עדיפות, חשיבות, עליונות, ראשוניות, בכירות, ערך, תכונה, סגולה, טיב, איכות, מאפיין, אופ
5 פניית כבוד, תואר כבוד, הוד מעלתו, אדם נכבד, אדם נעלה, אדם חשו
6 שיפוע, עלייה, מדרון, נטייה, אלכסון, מישור משופע; רציף, דוכן, במה, בימה, מעמד, מקום מורם, דוכן מוגבה, פלטפורמ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מעלה אדומים — מעלה בדרך ירושלים יריחו; יישוב עירוני ממזרח לירושלים {{}} …   אוצר עברית

  • מעלה עקרבים — מעלה בהר הנגב ליד דימונה {{}} …   אוצר עברית

  • מעלה מעלה — אל על, למעלה, כמה שיותר גבוה {{}} …   אוצר עברית

  • מעלה אבק — מתיישן, כאבן שאין לה הופכין, מונח איפשהו וצובר אבק {{}} …   אוצר עברית

  • מעלה אדוות — שיש בו גלים קטנים מקציפים …   אוצר עברית

  • מעלה אדים — מהביל, פולט אדים בגלל החום, חם מאוד, רותח {{}} …   אוצר עברית

  • מעלה אפרים — יישוב במזרח השומרון {{}} …   אוצר עברית

  • מעלה באוב — s{{}} …   אוצר עברית

  • מעלה גירה — בעל חיים מפריס פרסה החוזר ולועס את המזון שבלע; כינוי למי שחוזר על אותם דברים שוב ושוב; כינוי למי שלועס מסטיק {{}} …   אוצר עברית

  • מעלה גרה — בעל חיים מפריס פרסה החוזר ולועס את המזון שבלע; כינוי למי שחוזר על אותם דברים שוב ושוב; כינוי למי שלועס מסטיק {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.