אלגברי

adj. שמקורו באלגברה, השייך לאלגברה, קשור באלגבר

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ביטוי אלגברי — ביטוי המכיל מספרים המסומנים באותיות, צירוף של מספרים אלגבריים הקשורים ביניהם בפעולות מתמטיות {{}} …   אוצר עברית

  • פולינום — רב איבר, ביטוי אלגברי בן איברים אחדי …   אוצר עברית

  • צב — 1 v. הוכנס לביטוי אלגברי, הוכנס במקום נעל 2 v. הועמד, מוקם, הוקם, הושם, הונח, הושב, נקבע, שוכן; שובץ, הוכנס לתפקיד, הושם בעמדה, מונ 3 v. להעמיד ניצב, לשים במצב מאונך; לבצע הצבה, להמיר, להחליף, לשים בביטוי אלגבר 4 v. להעמיד, למקם, להקים, לשים,… …   אוצר עברית

  • רב-איבר — פולינום, ביטוי אלגברי בן מספר מרכיבים {{}} …   אוצר עברית

  • רדיקל — אדם בעל השקפות קיצוניות, אדם התובע שינוי יסודי; ביטוי אלגברי; אלמנטים במולקול …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.