מעורר סלידה

דוחה, מבחיל, מגעיל, מחליא {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • באופן מעורר סלידה — בצורה דוחה, בצורה נתעבת, בצורה מבחילה {{}} …   אוצר עברית

  • מעורר תיעוב — מבחיל, מעורר סלידה, שנוא {{}} …   אוצר עברית

  • מחליא — adj. גורם לחולי, מגעיל, מבחיל, מתועב, מעורר סלידה, דוחה, מעורר גועל, מעורר שאט נפש, מאוס, מעורר חלחל …   אוצר עברית

  • איכס — 1 interj. מגעיל, גועל נפש, דוחה, מעורר סלידה, מבחיל, גורם שאט נפש, לא בא לי עליו, מעורר גועל, מעורר חלחל 2 האות X בא ב הלטיני; נעלם, ערך בלתי ידוע, המספר החסר במשוואה (באלגברה) ; פלוני, פלוני אלמונ …   אוצר עברית

  • דוחה — adj. מרתיע, מאלץ להתרחק ממנו, מבחיל, מעורר סלידה, שלא ניתן לשהות בקרבתו, מעורר שאט נפש, מגעיל, מעורר גועל, מחליא, מאוס, מוקצה מחמת מיאוס, מתוע …   אוצר עברית

  • מתועב — adj. שנוא, מעורר סלידה, נתעב, מעורר תיעוב, גרוע, מביש, מחפיר, נבזי, בזוי, מאוס, שטום, לא אהוד, בלתי נסבל, מגונה, שפל, משוקץ, נלוז, נפסד, מבחיל, מעורר שאט נפ …   אוצר עברית

  • מאוס — 1 adj. מתועב, נתעב, בזוי, דוחה, מעורר סלידה, מוקצה, מגעיל, מכוע 2 {{}}E 3 תיעוב, שנאה, זלזול, גועל, דחייה, סלידה, בחילה, גינוי, התרחקות, חוסר רצו …   אוצר עברית

  • מבחיל — adj. מעורר בחילה, מגעיל, דוחה, מעורר סלידה, ממלא קבס, גורם שאט נפש, מתועב, מאוס, מסריח, מצחי …   אוצר עברית

  • מאס — 1 v. להיעשות מאוס, לשעמם, להיות לזרא, לעורר תיעוב, לעורר מיאוס, לצאת מהאף, להישבר 2 v. להשניא, להפוך למאוס, לעורר שאט נפש כלפי , לעורר תיעוב כלפי , למרר (חיים) 3 v. לקוץ, לבחול, לסלוד, לתעב, לא לרצות, לחוש קבס, לחוש שאט נפש, להיגעל, לבוז, לזלזל,… …   אוצר עברית

  • נאלח — adj. מזוהם, מלוכלך, מטונף; שפל, נבזה, בזוי, מושחת, רע; מגעיל, דוחה, מעורר סלידה, מבחיל, נתע …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.