מעורה

adj. מודבק, מחובר, מצורף, מוצמד, מהודק, צמוד; מושרש, מוכנס, מוחדר, משולב, משובץ, קשור, מאוקלם, נקלט, מבוסס, מעור

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מעורה בנעשה — מעורב בעניינים, יודע מה קורה מסביב {{}} …   אוצר עברית

  • איש העולם הגדול — בקי ומנוסה, מעורה; טייל; אדם בעל קשרים {{}} …   אוצר עברית

  • בחוש — adj. מעורבב, מעורב, בלול, מהול, שבחשו אותו, שנבחש, טרוף, מעורה, מזו …   אוצר עברית

  • בלל — 1 v. להתערבב, להיטרף, להיבחש, להתמזג, להיטמע, להתבלבל, להיעשות לבליל, להפוך לתערוב 2 v. לערבב, לטרוף, לערב, לבחוש, למזג, להטמיע, לבלבל, להכין תערובת, ליצור בלילה, לעשות בלי 3 v. מעורבב, מעורבל, טרוף, מעורב, מעורה, ממוזג, בחוש, עשוי לתערובת, עשוי… …   אוצר עברית

  • מוטמע — adj. מוחדר, מעורה, מושרש, מוחדר, משולב, נקלט, מבולל, מתבולל; מעורב, מעורבב, מעורבל, מדולל, ממוז …   אוצר עברית

  • מושרש — adj. מכה שורש, בעל שורשים; מבוסס, מעורה, מעוגן, מוחדר, עמוק, יציב, איתן, מיוס …   אוצר עברית

  • מחוץ לתמונה — לא מעורה, לא בעניינים, מנותק מהנעשה {{}} …   אוצר עברית

  • נמצא בתמונה — מעורב בנעשה, מעורה בדברים, משולב {{}} …   אוצר עברית

  • עסוק — 1 adj. תפוס, לא פנוי, טרוד, שקוע, נתון בעניין, מעורה, מעורב, מחויב, מוכרח, מועס 2 תעסוקה, עבודה, טיפול, עשייה, מקצוע, משלח יד, התמחות, מומחיות, כשרון, תפקיד, משרה, פרנסה, שירות; עסק, ביזנ …   אוצר עברית

  • קלוט — adj. מחובר, מלוכד, קשור, דבוק, צמוד, מעורה, לא סדוק, בחתיכה אח …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.