אגב

1 adv. בהזדמנות, לא מתוך כוונת תחילה, דרך אגב, אפרופ
2 conj. תוך כדי, באמצע, בעצם זמן-

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אגב אורחא — דרך אגב, במהלך {{}} …   אוצר עברית

  • אגב שיחה — תוך כדי שיחה, תוך כדי דיבור, באמצע הדברים {{}} …   אוצר עברית

  • דרך אגב — תוך כדי, אגב כך …   אוצר עברית

  • אמרת אגב — אוביטר דיקטום, חלק מפסק הדין שלא דן במישרין בסוגיה שהובאה בפני בית המשפט {{}} …   אוצר עברית

  • הערת אגב — אוביטר דיקטום, חלק מפסק הדין שלא דן במישרין בסוגיה שהובאה בפני בית המשפט; בין השיטין, אמירה שאינה במרכז השיחה אלא בשוליה {{}} …   אוצר עברית

  • קניין אגב סודר — סגירת העסקה על ידי מסירת מטפחת מהקונה למוכר, קא ס {{}} …   אוצר עברית

  • תוך-כדי-כך — אגב, במהלך {{}} …   אוצר עברית

  • פלט — 1 v. לגרום לפליטה, להוציא מתוכו, להקיא, להפריש, לשחרר; להטיל, לירות, להוציא בלי כוונה, לשלוח, לשלח, לשגר; להפיץ, להקרי 2 v. להיפרש, להשתחרר, לצאת, להיות מוטל, לפרוץ החוצה; להיירות, לצאת ללא כוונה, להישלח; להיות מופץ, להיות מוקרן; לצאת מהפה,… …   אוצר עברית

  • אנח — 1 v. להשמיע אנחה, להיאנק, לגנוח, לנשום בכבדות אגב השמעת קולות סבל, לקונן על מר גורל 2 v. להשמיע קול אנחה, להיאנק, לגנוח, לנשום בכבדות אגב השמעת קולות כאב או צער, לקונן על מר גורל …   אוצר עברית

  • סחף — 1 v. לגרוף, לשטוף, להוריד שכבה אגב זרימה, לגרום סחיפה, לסחוב, לגרור, למשוך, לכרסם; למשוך אחריו, להוליך בעקבותיו; להלהיב, לשלה 2 v. להיגרף, להישטף, להתכרסם אגב זרימה, להיסחב, להיגרר, להימשך; לנהות אחר, להידבק בהתלהבות, ללכת בעקבו 3 גריפה, סחיפה,… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.