אלא מה?

בוודאי, איך יכול להיות אחרת; רק מה, אבל יש כאן עוד משהו {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אלא — אמצעי לוחמה אלקטרונית, אמצעי ל …   אוצר עברית

  • אלא — conj. אבל, אך, אולם, ברם, ברם אולם, כי אם, רק, בלבד, חוץ מ , בלתי, זולת, למעט, מבלעדי, פרט ל …   אוצר עברית

  • אלא אם כן — רק אם, אם ורק אם, רק בתנאי ש {{}} …   אוצר עברית

  • אלא מה! — כמובן, בלי ספק, ברור מאליו {{}} …   אוצר עברית

  • אלא מי? — ברור שזה הוא, מי זה עוד יכול להיות חוץ ממנו? {{}} …   אוצר עברית

  • אלא מאי — וכי מה, אלא מה {{}} …   אוצר עברית

  • לא מאהבת מרדכי אלא משנאת המן — הדבר לא נעשה מתוך רצון טהור אלא כדי לפגוע במישהו {{}} …   אוצר עברית

  • אין חמור נוהק אלא מתוך כפיפה של חרובים — מרוב הנאה ושפע אדם עלול לזלזל במיטיביו {{}} …   אוצר עברית

  • אין כוחו אלא בפיו — ברברן, דמגוג, מבטיח הרים וגבעות {{}} …   אוצר עברית

  • אין לי אלא — נותר לי רק , לא נשאר לי כלום מלבד {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.