מס מקביל

מס שמשלם ביטוח לאומי לקופות-החולים עבור אשפוז ומנוכה משכר העובד {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מקביל — adj. פרללי, נמצא בהקבלה, בכיוון זהה, במגמה זהה, לא נפגש לעולם; דומה, מתאים, בד בבד; מנוג …   אוצר עברית

  • קו מקביל — ssss{{}} …   אוצר עברית

  • מאוזן — adj. מקביל לקרקע, מקביל, ניצב על המאונך; שקול, נתון בשיווי משקל, מאופס, מושווה, מיושב בדעת …   אוצר עברית

  • אופקי — adj. מקביל לקו האופק, מאוזן, ניצב למאונך, במצב שכיבה, לא עומד, מימין לשמאל, משמאל לימי …   אוצר עברית

  • אנלוגי — adj. דומה, מקביל; שיטת מדידה שבה יש גודל משתנה רצי …   אוצר עברית

  • ביחס ישר — בקשר מקביל, באופן זהה, בשיעור הקבלה שווה {{}} …   אוצר עברית

  • בן דמות — דומה, מקביל, העתק {{}} …   אוצר עברית

  • יחס ישר — קשר מקביל, שיעור הקבלה שווה, זהות {{}} …   אוצר עברית

  • כאילו — conj. כמו, בדומה ל , כשם, בבחינת, כפי ש , מתאים ל , מקביל ל , בקירוב, לא בדיוק, בערך, מדומ …   אוצר עברית

  • כלילי — adj. כתרי, מעוטר, גלילי, חתך מקביל לחזית הגו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.