אל-מרכוז

דצנטרליזציה, פיזור של סמכויות {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מרכוז — הבאה למרכז, ריכוז, התרכזות, הפניה למרכז, צנטרליזציה, קביעת מרכז, ריכוז תפקידים ביחידה מרכזית; התוויית המרכז, סימון המרכ …   אוצר עברית

  • צנטרליזציה — מרכוז, ריכוז הסמכויות וזכויות השלטון בידי רשות מרכזית אחת; צנטרליז …   אוצר עברית

  • צנטרליזצייה — מרכוז, ריכוז הסמכויות וזכויות השלטון בידי רשות מרכזית אחת; צנטרליז …   אוצר עברית

  • מירכוזי — adj. של מרכוז, שמקורו במרכוז, המבוסס על מרכוז, צנטרליסטי, מרוכז, ממורכז, ריכוזי, הבנוי בשיטה מרוכז …   אוצר עברית

  • מרכוזי — adj. של מרכוז, שמקורו במרכוז, המבוסס על מרכוז, צנטרליסטי, מרוכז, ממורכז, ריכוזי, הבנוי בשיטה מרוכז …   אוצר עברית

  • מרכז — 1 v. לרכז במקום אחד, להנהיג מרכוז, להנהיג מדיניות צנטרליסטית, להכפיף למרכז שליטה אח 2 v. רוכז במקום אחד, הונהג בו מרכוז, הונהג בו צנטרליזם, הוכפף למרכז שליטה אח 3 לב, טבור, מסמר, אמצע, עובי, עומק, תוך, תווך, קרב, גו, פנים, מקור, שורש, יסוד, בסיס …   אוצר עברית

  • מירכז — v. לרכז במקום אחד, להנהיג מרכוז, להנהיג מדיניות צנטרליסטית, להכפיף למרכז שליטה אח …   אוצר עברית

  • צלחת לוויין — מתקן גדול דמוי צלחת המשמש לקליטת תשדורת לוויינים באמצעות מרכוז הגלים האלקטרומגנטיים אל הזן שבמרכזו {{}} …   אוצר עברית

  • ריכוז — כינוס, איסוף, צמצום, ציפוף, מרכוז, שליחה למרכז; יחס הערבוב, צפיפות, מידת המיהול, יחס בין מומס לממס; התרכזות, עיסוק בעניין מסוי …   אוצר עברית

  • ריכוזיות — כינוס, איסוף, צמצום, ציפוף, מרכוז, שליחה למרכז; התרכזות, עיסוק בעניין מסוי …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.