אל-בירה

יישוב ערבי מדרום לרמאללה {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בירה קרה — בירה מקוררת, בירה שהיתה זמן רב במקרר {{}} …   אוצר עברית

  • בירה שחורה — בירה לתת, בירה מתוקה המכילה כמות כוהל קטנה {{}} …   אוצר עברית

  • בירה לבנה — בירה לאגר , משקה אלכוהולי קל המכיל חלבונים וויטמינים {{}} …   אוצר עברית

  • בירה מהחבית — בירה בעלת טעם מיוחד המאוחסנת בחבית {{}} …   אוצר עברית

  • בירה — 1 {{}}C 2 משקה אלכוהולי, משקה חריף, שיכר, משקה שתסס, שעורים מותססי 3 עיר ראשית, עיר מרכזית, עיר ייצוגית, עיר השלטון המרכזי, עיר המלוכ …   אוצר עברית

  • פחית בירה — בירה בכלי קטן מפח {{}} …   אוצר עברית

  • בקבוק בירה — בקבוק המכיל בירה {{}} …   אוצר עברית

  • ספל בירה — s{{}} …   אוצר עברית

  • שיכר — בירה, בקבוק בירה, משקה תוסס מתבואה או פירות; משקה חריף, משקה אלכוהולי, משקה משכ …   אוצר עברית

  • Nesher Malt — Bottles of Nesher Malt beer served in Israel during the 1950s Nesher Malt (Hebrew: בירה נשר) is an Israeli beer which is the first beer industrially produced in the region of Palestine/Land of Israel, by PalestineBrewry LTD , starting from 1935… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.