מנחה

1 אחר-הצהריים, אחה"צ, לפנות ערב; תפילת אחר-הצהריים, התפילה שלפני מערי
2 מוביל, מדריך, מנהיג, מנהל, מורה, מכוון, מייעץ, מנווט, מסייע בהתוויית קו פעול
3 מתנה, מתת, שי, דורון, תשורה, אתנן, תשר, קרבן, זב

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מנחה המסיבה — מנחה המסיבה, מי שמנהל את המסיבה …   אוצר עברית

  • מנחה הדיון — מי שמציג את השאלות ונותן את רשות הדיבור למשתתפים בהתדיינות {{}} …   אוצר עברית

  • מנחה התכנית — האדם המעביר את קטעי הקישור בתכנית {{}} …   אוצר עברית

  • מנחה קבוצות — אדם שהוכשר במיוחד להנחיית סדנאות קבוצתיות {{}} …   אוצר עברית

  • בין מנחה למעריב — בין אחה צ לערב, רווח הזמן הקצר בין שתי תפילת מנחה למעריב {{}} …   אוצר עברית

  • עיקרון מנחה — רעיון מנחה, עיקרון שלפיו אדם פועל, נדבך עליו מבוסס הכול, נר לרגלי {{}} …   אוצר עברית

  • פת-מנחה — ארוחת ארבע, תה של מנחה {{}} …   אוצר עברית

  • סעודת-מנחה — ארוחה קלה שאוכלים לפנות ערב, ארוחת ארבע {{}} …   אוצר עברית

  • קו מנחה — כיוון, יסוד, מסר {{}} …   אוצר עברית

  • שאלה מנחה — שאלה מגמתית שעלולה להשפיע על תשובתו של העד {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.