אל-אנושיות

חוסר אנושיות {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אנושיות — המין האנושי, אנושות, הזן האנושי, דמיון לאדם, תכונות אדם; לבביות, הומניות, נעימות, רחמנו …   אוצר עברית

  • חוסר אנושיות — אכזריות, התייחסות מכוערת …   אוצר עברית

  • הומניות — אנושיות, אהבת הבריות, רגישות, טוב לב, חביבות, נעימות, לבביות, אדיבו …   אוצר עברית

  • צלם-אנוש — אנושיות, מצפון, רגישות {{}} …   אוצר עברית

  • אדם על — אדם בעל תכונות על אנושיות, אדם ביוני {{}} …   אוצר עברית

  • אהבת הבריות — הומניטריות, אהבת חברה, אנושיות, רגישות, חביבות, סימפטיה, פילנתרופיה {{}} …   אוצר עברית

  • אנושות — 1 adv. בצורה אנושה, באופן חמור, באופן קריטי, שיש בו סכנת חיים, קשה ביותר, באופן מסוכן, באופן שאין לו מרפא, כך שהוא חשוך מרפ 2 המין האנושי, אנושיות, הזן האנושי, כלל האנשי …   אוצר עברית

  • אנש — 1 v. לייחס תכונות אנושיות למי שאינו אדם, לתת אופי אנושי, לגלם צורת אנוש, להפוך לאנוש 2 בני אדם, גברים נשים וטף, בני אנוש, אוכלוסייה, עם, אומה, תושבים, אזרחים, המון, ציבור, קה …   אוצר עברית

  • אנתרופומורפי — adj. מאניש, מייחס תכונות אנושיות לבע ח ודוממי …   אוצר עברית

  • אנתרופומורפיזם — פרסוניפיקציה, ייחוס מידות אנושיות לחיות ודוממים, מתן אופי אנוש …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.