אג'

1 אגדה, מדרש, סיפורי חז"
2 אגודה, איגוד, ארגון, חברה, עמותה, קבוצה, חבורה, התאגדות; צרור, חבילה, אגד, אשכול, אלומה, מקב
3 אגורה, יחידת כסף קטנה, פרוטה, מאית הלירה, מאית השקל, מאית הש"ח, סנ

אוצר עברית . 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.