אל

1 adv. לא, מלת שלילה, מלת ציווי שלילית, מלת איסו
2 prep. ל-, אלי, לקראת, לכיוון, כלפי, לעבר, לכבוד, עבור, אצל, ליד
3 {{}}C
4 אלוהים, אלוה, הבורא, השם, יה, ריבונו של עולם, ההשגחה העליונה, השכינ

אוצר עברית . 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.