אכסון

הארחה, הלנה, דיור, שיכון, אירוח, הכנסת אורחי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • דמי אכסון — כסף המשולם עבור אכסון {{}} …   אוצר עברית

  • אירוח — הארחה, הכנסת אורחים, סבר פנים יפות; הלנה, אכסון, דיור, שיכו …   אוצר עברית

  • ארוח — הארחה, הכנסת אורחים, סבר פנים יפות; הלנה, אכסון, דיור, שיכו …   אוצר עברית

  • דיור — 1 {{}}C 2 מגורים, התגוררות, אכסון, התאכסנות, השתכנות, שיכו …   אוצר עברית

  • הא — 1 הווי אומר, למד מכאן, אמור, עליך ללמוד, צא ולמד, הסכם אפוא, עליך להסכי 2 הכנסת אורחים, הארחה, קבלת אורחים, אכסון אורחים, טיפול באורחים, קבלה בסבר פנים יפות, הלנת אורחי …   אוצר עברית

  • הארחה — הלנה, אירוח, הכנסת אורחים, שיכון, אכסון, דיור, בידור, שעשוע, עינוג, חיפוש בילויי …   אוצר עברית

  • הכנא — הכנסת אורחים, הארחה, קבלת אורחים, אכסון אורחים, טיפול באורחים, קבלה בסבר פנים יפות, הלנת אורחי …   אוצר עברית

  • הלנה — 1 n. שם פרט 2 השהיה, דחייה, מניעה, עיכוב, התמהמהות במתן , אי מתן; מתן לינה, אירוח ללילה, אכסון לליל …   אוצר עברית

  • מלונאות — 1 כתיבת מילון, עריכת מילון, תורת חיבור מילונים, לקסיקוגרפי 2 ניהול מלון, אירוח במלון, הארחה, אכסון מבקרי …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.