אכלוס

יישוב, שיכון, דיור, הבאת מתיישבים, הושבת אוכלוסייה במקו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אכלוס יתר — יצירת צפיפות אוכלוסין, אכלוס תושבים רבים על שטח קטן {{}} …   אוצר עברית

  • ייהוד הגליל — אכלוס הגליל ביהודים, המגמה לצופף את ההתיישבות היהודית בגליל {{}} …   אוצר עברית

  • התגוררות — מגורים, השתכנות, מחיה, חיים, הישארות, שיכון, הימצאות, שהות, אכלוס, ישיבה, חני …   אוצר עברית

  • יהוד — 1 n. שם מקו 2 גיור, הבאה בברית היהדות, החלפת הדת ליהודית; מתן צביון יהודי, אכלוס ביהודי …   אוצר עברית

  • ייהוד — גיור, הבאה בברית היהדות, החלפת הדת ליהודית; מתן צביון יהודי, אכלוס ביהודי …   אוצר עברית

  • יישוב — 1 אוכלוסייה, כלל האנשים, ציבור, קהל, המון; מקום, התיישבות, התנחלות, ישיבת קבע, נחלה, מקום מאוכל 2 אכלוס, שיכון, הושבה, דיור, הבאת מתיישבים; הסדרה, הבהרה, הרגעה, השתקה, מיתון, בירור, הלבנ 3 מחשבה צלולה, שיקול דעת, חשיבה מאוזנת, יציבות בחשיב 4… …   אוצר עברית

  • ישוב — 1 adj. יושב, מונח; מאוכלס, מיושב, שיש בו אנשי 2 אוכלוסייה, כלל האנשים, ציבור, קהל, המון; מקום, התיישבות, התנחלות, ישיבת קבע, נחלה, מקום מאוכל 3 אכלוס, שיכון, הושבה, דיור, הבאת מתיישבים; הסדרה, הבהרה, הרגעה, השתקה, מיתון, בירור, הלבנ 4 מחשבה צלולה …   אוצר עברית

  • פיזור האוכלוסין — ביזור האוכלוסייה ע י אכלוס יישובי ספר {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.