אגח על-שם

תעודת התחייבות כספית הרשומה על-שם בעליה {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אגח — איגרת חוב, תעודת התחייבות כספית, נייר ערך, אובליגצי …   אוצר עברית

  • אגח הניתנת להמרה — תעודת התחייבות כספית שמחזיקה יכול להחליפה במניות {{}} …   אוצר עברית

  • אגח הניתנת להמרה במניות — תעודת התחייבות כספית שמחזיקה יכול להחליפה במניות {{}} …   אוצר עברית

  • אגח להמרה — תעודת התחייבות כספית שמחזיקה יכול להחליפה במניות {{}} …   אוצר עברית

  • אגח להמרה במניות — תעודת התחייבות כספית שמחזיקה יכול להחליפה במניות {{}} …   אוצר עברית

  • אגח למוכז — תעודת התחייבות כספית שניתן להעבירה מאדם לאדם {{}} …   אוצר עברית

  • אגח למוסר כתב זה — תעודת התחייבות כספית שניתן להעבירה מאדם לאדם {{}} …   אוצר עברית

  • אגח ממשלתיות — אגרות חוב (תעודות התחייבות כספית) שמנפיקה הממשלה {{}} …   אוצר עברית

  • אגח מקמ — תעודת התחייבות כספית קצרת מועד {{}} …   אוצר עברית

  • אגח צמודה — תעודת התחייבות כספית שסכום הקרן שלה מוצמד למדד או לשער חליפין {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.