אכול

1 adj. לעוס, רקוב, בלוע, מכורסם, מאוכל, מעוכל, גמו
2 שריפה, בעירה, היחרכות, היצרבות; קורוזיה, התכרסמות, התכלות, היהרסות, הישחתו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אכול בצל ושב בצל — נהג בצניעות, הסתפק במועט {{}} …   אוצר עברית

  • אכול דאגות — יש לו דאגות רבות, חושש, חרד, לא שקט {{}} …   אוצר עברית

  • אכול ושתה כי מחר נמות — ממרה המעודדת את האדם לחיות את הרגע {{}} …   אוצר עברית

  • אכול חרטה — מתחרט, חש ייסורי מצפון עזים {{}} …   אוצר עברית

  • אכול קנאה — מקנא מאוד, צר עין, אינו מפרגן להצלחת אחרים {{}} …   אוצר עברית

  • אכול רגשי נחיתות — חסר ביטחון עצמי ומלא תחושת פחיתות ערך {{}} …   אוצר עברית

  • חיים רק פעם אחת — אכול ושתה כי מחר נמות, סיסמה הקוראת למיצוי מקסימלי של החיים {{}} …   אוצר עברית

  • רקב — 1 v. להירקב, להינמק, להיעשות אכול רקב, להיפגע מריקבון; להעלות עובש, להתעפש, להבאיש, להסריח; להתקלקל, להישחת, להיעשות לא ראוי למאכל; להסתאב; לנבול, לקמול, להתנוו 2 v. להירקב, להרקיב, להינמק, להיעשות אכול רקב, להיפגע מריקבון; להעלות עובש, להתעפש,… …   אוצר עברית

  • בתאבון — interj. ארוחה נעימה! , יערב לך! , תיהנה מהארוחה! , אכול בהנאה! , לבריאות! , אכול לשובעה! …   אוצר עברית

  • בתיאבון — interj. ברכה הנאמרת בתחילת סעודה, ארוחה נעימה! , יערב לך! , תיהנה מהארוחה! , אכול בהנאה! , לבריאות! , אכול לשובעה! …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.