אך ורק

רק זה בלבד, שום דבר חוץ מזה, נטו {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ורק — 1 v. להיעשות ירוק, לקבל גוון ירו 2 v. לעשות לירוק, להקנות גוון ירוק, לגרום להיות ירו …   אוצר עברית

  • את האמת את כל האמת ורק את האמת — נוסח שבועה רשמי בבתי המשפט {{}} …   אוצר עברית

  • האמת כל האמת ורק האמת — נוסח הצהרתו של עד המתחייב לא לשקר מעל דוכן העדים {{}} …   אוצר עברית

  • הריני נשבע לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת — נוסח שבועה רשמי בבתי המשפט {{}} …   אוצר עברית

  • Haredim and Zionism — The relationship between Haredim and Zionism has always been a difficult one. Before the establishment of the State of Israel, the majority of Haredi Jewry was opposed to Zionism.[1] However, after the de facto creation of the state, each… …   Wikipedia

  • אך — conj. אבל, אולם, ברם, אלא, ברם אולם; רק, בלבד, אך ורק, בקוש …   אוצר עברית

  • אלא אם כן — רק אם, אם ורק אם, רק בתנאי ש {{}} …   אוצר עברית

  • אנתרופוצנטרי — adj. ראיית האדם כגורם המרכזי או המטרה לבריאה; ראיית המציאות אך ורק במונחים של חוויה אנושי …   אוצר עברית

  • אנתרופוצנטריזם — ראיית האדם בתור הגורם המרכזי או המטרה לבריאה; ראיית המציאות אך ורק במונחים של חוויה אנושי …   אוצר עברית

  • בלבד — adv. רק, אך ורק, לבד, מילה המורה על יחוד מתוך הכלל, מלת הגבלה, גרידא, נט …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.