איתנות

חוזק, חוסן, מוצקות, עזות, תקיפות, נוקשות, יציבות, התאוששות, נשגבות, כבירות, אבירות, נאמנו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • גברתנות — שריריות, חוזק, כוח, תוקף, תקיפות, איתנות, אומץ, גבורה, תוקפנו …   אוצר עברית

  • גברתנותו — שריריות, חוזק, כוח, תוקף, תקיפות, איתנות, אומץ, גבורה, תוקפנו …   אוצר עברית

  • גברתנותם — שריריות, חוזק, כוח, תוקף, תקיפות, איתנות, אומץ, גבורה, תוקפנו …   אוצר עברית

  • יחס הון חוזר — מדד של נכסים שוטפים של העסק לעומת ההתחייבויות השוטפות שלו משמש להערכת איתנות פיננסית בטווח הקצר (בחשבונאות) {{}} …   אוצר עברית

  • יחס חוב — מדד מנוף פיננסי של ההלוואות שנטל עסק לעומת שווי נכסיו משמש להערכת איתנות פיננסית (בחשבונאות) {{}} …   אוצר עברית

  • יחס חוב להון בעלים — מדד מנוף פיננסי של הלוואות לזמן ארוך של עסק לעומת ההון העצמי שלו משמש להערכת איתנות פיננסית בטווח הארוך (בחשבונאות) {{}} …   אוצר עברית

  • יחס חוב להון עצמי — מדד מנוף פיננסי של הלוואות לזמן ארוך של עסק לעומת ההון העצמי שלו משמש להערכת איתנות פיננסית בטווח הארוך (בחשבונאות) {{}} …   אוצר עברית

  • יחס חוב לשווי נקי — מדד מנוף פיננסי של ההלוואות שנטל עסק לעומת ההון העצמי שלו משמש להערכת איתנות פיננסית (בחשבונאות) {{}} …   אוצר עברית

  • יחס חוב לשווי נקי מוחשי — מדד מנוף פיננסי של ההלוואות שנטל עסק לעומת ההון העצמי שלו בניכוי נכסים בלתי מוחשיים משמש להערכת איתנות פיננסית (בחשבונאות) {{}} …   אוצר עברית

  • יחס כושר פירעון — מדד של ההלוואות שנטל עסק לעומת הונו משמש להערכת איתנות פיננסית (בחשבונאות) {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.