איתור

זיהוי מקום, קביעת גבולות; מיקום, לוקליזציה, קביעה במקום, קביעת מקו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • איתור חריגים — שיטות הננקטות לשם זיהוי ילדים חריגים הנמצאים בסביבה רגילה {{}} …   אוצר עברית

  • איתור חשבון — מציאת פרטיו של חשבון בנק {{}} …   אוצר עברית

  • איתור תקלה — זיהוי מקור הבעיה {{}} …   אוצר עברית

  • בקרת שגיאות — איתור אוטומטי של טעויות בקליטת תקשורת אלקטרונית {{}} …   אוצר עברית

  • לוקאליזציה — איתור, גילוי מקום, איכון, מיקום; הגבלה לתחומי מקום מסוים, תהליך הפיכה למקומ …   אוצר עברית

  • לוקאליזצייה — איתור, גילוי מקום, איכון, מיקום; הגבלה לתחומי מקום מסוים, תהליך הפיכה למקומ …   אוצר עברית

  • לוקליזציה — איתור, גילוי מקום, איכון, מיקום; הגבלה לתחומי מקום מסוים, תהליך הפיכה למקומ …   אוצר עברית

  • לוקליזצייה — איתור, גילוי מקום, איכון, מיקום; הגבלה לתחומי מקום מסוים, תהליך הפיכה למקומ …   אוצר עברית

  • מציאת פתרון הולם — איתור פתרון ראוי, הצגת תשובה מתאימה, גיבוש מענה נאות {{}} …   אוצר עברית

  • Bereavement in Judaism — Part of a series on …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.