אישית

adv. באופן אישי, באורח אישי, בעצמו, בכבודו ובעצמו, כשלעצמ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אישית לוחצת — שמירה צמודה על השחקן היריב (בספורט) ; היצמדות למישהו {{}} …   אוצר עברית

  • בצורה אישית — בעצמו, אישית, לבד {{}} …   אוצר עברית

  • חסימה אישית — הגנה אישית, חסימת שחקן תוקף בספורט {{}} …   אוצר עברית

  • אחריות אישית — חובה המוטלת על הפרט, חבות משפטית פרסונלית {{}} …   אוצר עברית

  • אתה צריך הזמנה אישית? — שאלה רטורית המופנית כלפי תלמיד המתעלם מהוראות המורה {{}} …   אוצר עברית

  • בטוחה אישית — ערבות עצמית {{}} …   אוצר עברית

  • בעיה אישית — בעיה פרטית, בעיה שאינה נחלת הכלל {{}} …   אוצר עברית

  • בצורה לא אישית — באופן כללי, מבלי להפנות באופן אישי, בצורה אימפרסונלית …   אוצר עברית

  • הגנה אישית — שמירה צמודה על השחקן היריב (בספורט) {{}} …   אוצר עברית

  • הגנה אישית לוחצת — שמירה צמודה על השחקן היריב (בספורט) {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.