אישור רשמי

אישור מטעם המוסדות, אישור מסודר וחתום, אישור בכתב של הנוגעים בדבר {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אישור פורמלי — אישור רשמי, אישור לעניין שכבר הוסכם עליו {{}} …   אוצר עברית

  • אישור כניסה — נייר רשמי המאפשר לבעליו להיכנס באופן חוקי {{}} …   אוצר עברית

  • אישור עבודה — נייר רשמי המאפשר לבעליו לעבוד באופן חוקי {{}} …   אוצר עברית

  • העתק רשמי — העתק ועליו אישור רשמי שהוא נאמן למקור {{}} …   אוצר עברית

  • היתר בנייה — אישור רשמי להקים מבנה או חלק ממבנה, רשיון בנייה {{}} …   אוצר עברית

  • היתר נישואין — אישור רשמי להתחתן, רשות רשמית להינשא {{}} …   אוצר עברית

  • רשיון בנייה — אישור רשמי להקים מבנה או חלק ממבנה {{}} …   אוצר עברית

  • רשיון בנק — אישור רשמי להפעיל בנק {{}} …   אוצר עברית

  • רשיון זמני — אישור רשמי למשך תקופה מוגבלת {{}} …   אוצר עברית

  • רשיון טיס — אישור רשמי להטיס כלי טיס {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.