אישור

אימות, חיזוק, מתן תוקף, מתן הסכמה, חיוב, קיום, כתב מאשר, תעוד

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אישור צו — sss{{}} …   אוצר עברית

  • אישור רשמי — אישור מטעם המוסדות, אישור מסודר וחתום, אישור בכתב של הנוגעים בדבר {{}} …   אוצר עברית

  • אישור נוטריוני — אישור מוסמך, אישור החתום ע י נוטריון {{}} …   אוצר עברית

  • אישור פורמלי — אישור רשמי, אישור לעניין שכבר הוסכם עליו {{}} …   אוצר עברית

  • אישור אלקטרוני — אישור הניתן באמצעות תקשורת נתונים {{}} …   אוצר עברית

  • אישור בדיעבד — אישור לפעולה שכבר בוצעה {{}} …   אוצר עברית

  • אישור הפקדה — אישור להפקדת כספים בחשבון בנק {{}} …   אוצר עברית

  • אישור יתרה — אישור של גובה היתרה בחשבון בנק {{}} …   אוצר עברית

  • אישור לימודים — אישור מיוחד המתיר לסטודנט ללמוד {{}} …   אוצר עברית

  • אישור מחלה — אישור הניתן לחולה על מחלתו ע י הרופא שטיפל בו {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.