אישון

1 אמצע, ביניים, אמצעות, בינונ
2 נקודה באמצע העין, פתח במרכז הקשתית, פתח בגלגל העין, פתח לחדירת קרני האו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אישון העין — נקודה באמצע העין, פתח במרכז הקשתית, פתח לחדירת קרני האור {{}} …   אוצר עברית

  • אמצע הלילה — אישון הלילה, חצות הלילה, האשמורת התיכונה {{}} …   אוצר עברית

  • שעת לילה מאוחרת — אישון הלילה, חצות הלילה, אמצע הלילה {{}} …   אוצר עברית

  • Apple of my eye — The apple of my eye is a phrase commonly used in English. Meaning The saying originally meant the central aperture of the eye, presumably because apples were the most common sphere shaped object around. The apple and apple tree were also a sacred …   Wikipedia

  • אמצע — 1 אופן, אורח, דרך, נתיב, כלי, מעשה מסייע, תחבולה, פעולת עז 2 ביניים, מרכז, מקום במרחק שווה מהקצוות, אישון, לב, טבור, תווך, תוך, מיקו …   אוצר עברית

  • אפילה — חושך, חשיכה, כהות, עלטה, קדרות, שחור, אופל, אפלולית, אישון ליל, דמדומי …   אוצר עברית

  • אפלה — חושך, חשיכה, כהות, עלטה, קדרות, שחור, אופל, אפלולית, אישון ליל, דמדומי …   אוצר עברית

  • אפלות — חושך, חשיכה, כהות, עלטה, קדרות, שחור, אופל, אפלולית, אישון ליל, דמדומי …   אוצר עברית

  • בבת — 1 adv. תוך, בפעם, בעת, מייד, בן רג 2 אישון, בבת עין, תוך העי …   אוצר עברית

  • עין — 1 v. לקרוא, להביט בכתוב, לעבור בעיון, לרפרף, להתבונן, להסתכל; להתעמק, להרהר, לשקול, לתת את הדעת; ללמוד, לחקור, לבדוק, לבחו 2 v. לשקול בדיוק, לאזן, להשוות, להביא לשיווי משקל, להביא לאיזון, להתאים, לכוון בדיו 3 v. נשקל בדיוק, אוזן, הושווה, הובא… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.