אישום

האשמה, קטרוג, הטלת אשמה, הרשעה, הפללה, הצבעה על האשם, תליית האשמה ב-

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מחיקת אישום — ביטול כתב אישום (כולו או חלקו) , החלטה שאין לדון באישום {{}} …   אוצר עברית

  • בר-אישום — ניתן לתובעו, נושא באחריות למעשיו {{}} …   אוצר עברית

  • גיליון-אישום — טופס רשמי שמפורטים בו הסעיפים על פיהם נתבע הנאשם לדין {{}} …   אוצר עברית

  • הגיש כתב אישום — מסר לביהמ ש טופס רשמי ובו פירוט הסעיפים על פיהם נתבע הנאשם לדין {{}} …   אוצר עברית

  • הגשת כתב-אישום — מסירת תביעה פלילית לבית המשפט, העמדה לדין {{}} …   אוצר עברית

  • כתב אישום — טופס רשמי שמפורטים בו הסעיפים על פיהם נתבע הנאשם לדין {{}} …   אוצר עברית

  • סעיף אישום — סעיף חוק על פיו נתבע הנאשם לדין {{}} …   אוצר עברית

  • האשמה — אישום, קטרוג, הצבעה על האשם, הגשת כתב אישום, תליית האשמה ב , הרשעה, הפלל …   אוצר עברית

  • הרשעה בדין — אישום, מציאת החשוד כאשם וחייב בדין {{}} …   אוצר עברית

  • שטנה — אישום, האשמה, דברי איבה, נאצה, עלילות, הלשנות; שנאה, משטמה, טינה, יריבות, אויבו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.