מטח

1 מטבע חוץ, מטבע זר, כסף זר, כסף שאינו שקלי
2 מרכז לטכנולוגיה חינוכי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מטח — ירייה בבת אחת, אש ממוקדת, אש מרוכזת, התפרצות פתאומית, בבת אח …   אוצר עברית

  • מטח גשם — התפרצות פתאומית של גשם שוטף {{}} …   אוצר עברית

  • מטח ירי — אש פתאומית ומרוכזת, יריות בבת אחת {{}} …   אוצר עברית

  • מטח יריות — מטר אש, אש ממוקדת, אש מרוכזת {{}} …   אוצר עברית

  • הצהרת מטח — הצהרה על כמות המט ח שאדם מוציא או מכניס למדינה בשעת נסיעה לחו ל {{}} …   אוצר עברית

  • חשבון מטח — חשבון בנק בו מופקד מטבע זר, פיקדון מטבע חוץ {{}} …   אוצר עברית

  • יתרות מטח — עודפי מט ח בבנק המרכזי {{}} …   אוצר עברית

  • פיקדון מטח — חשבון בנק בו מופקד מטבע זר, חשבון מטבע חוץ {{}} …   אוצר עברית

  • רכישת מטח — קנייה של כסף זר {{}} …   אוצר עברית

  • שוק מטח — שוק בו מתבצעות עסקאות קנייה ומכירה של מט ח {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.