מחשבתי

adj. מחשבי, במחשבה, שכלי, עיוני, רעיוני, תיאורטי, תפיסתי, קונספטואלי, מופשט, אבסטרקט

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אתגר מחשבתי — אתגר לאינטליגנציה, משימה מורכבת הדורשת מחשבה רבה {{}} …   אוצר עברית

  • אדיאי — adj. של אידאה, רעיוני, מהותי, מחשבתי, תפיסתי, מושגי, עיונ …   אוצר עברית

  • אידיאי — adj. של אידיאה, רעיוני, מהותי, מחשבתי, תפיסתי, מושגי, עיונ …   אוצר עברית

  • אתגר אינטלקטואלי — אתגר שכלי, אתגר שאינו קשור במאמץ גופני אלא מחשבתי {{}} …   אוצר עברית

  • מחשבי — adj. מחשבתי, במחשבה, שכלי, עיוני, רעיוני, תיאורטי, תפיסתי, קונספטואלי, מופשט, אבסטרקט …   אוצר עברית

  • ציורי — adj. של ציור, אמנותי, גרפי; כתמונה, צבעוני, ססגוני, חי; תיאורי, סיפורי; מחשבתי, עיוני, דמיונ …   אוצר עברית

  • רעיוני — adj. מחשבתי, כולל רעיונות, אידיאי, תפיסתי, ספקולטיבי, ניסיונ …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.