מחק

1 v. להימחות, להישכח, להיות מבוטל, להיות מחוסל, להיות מסולק, להיטשטש, להיעלם, להישמ
2 v. למחות, להשכיח, לסלק, להשמיט, להעלים, לטשטש, להסיר, לבטל, להעביר קו, לחסל, להכחי
3 מוחק, חתיכת גומי המשמשת למחיקת הכת

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מחק אותו — ניצח, שם אותו בכיס הקטן {{}} …   אוצר עברית

  • מחק את המילה מהלכסיקון — לא השתמש במילה מסוימת, סירב לשמוע מילה מסוימת {{}} …   אוצר עברית

  • מחק את המילה מהלקסיקון — לא השתמש במילה מסוימת, סירב לשמוע מילה מסוימת {{}} …   אוצר עברית

  • מחק על הסף — ביטל את התביעה עוד לפני שהחל לדון בה (במשפטים) {{}} …   אוצר עברית

  • מוחק — מחק, חתיכת גומי המשמשת למחיקת הכת …   אוצר עברית

  • ARAMAIC — ARAMAIC, an ancient northwestern semitic language spoken (to some extent) to this day. The entry is arranged according to the following outline: ancient aramaic and official aramaic sources syria and its neighboring countries iraq and iran egypt… …   Encyclopedia of Judaism

  • חקור — adj. בדוק, שנבחן, בלוש, נבדק, תחת פיקוח; שעבר מחקר, נבדק באופן מדעי, נערך עליו מחק …   אוצר עברית

  • פרוייקט — הצעה, עבודה, מפעל, הפעלה, תכנית, מעשה, תפקיד, נושא מחק …   אוצר עברית

  • פרויקט — הצעה, עבודה, מפעל, הפעלה, תכנית, מעשה, תפקיד, נושא מחק …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.