מחפיר

adj. מביש, מבזה, ממיט קלון, גורם חרפה, בושה, חרפה, ביזיו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • באופן מחפיר — באופן מביש, בלי בושה, בעזות מצח, בשפלות {{}} …   אוצר עברית

  • כישלון מחפיר — ביזיון, חרפה, קלון …   אוצר עברית

  • בזיוני — adj. נבזי, משפיל, גורם בושה, זלזלני, מכלים, מביש, מחפיר, גדפנ …   אוצר עברית

  • ביזיוני — adj. נבזי, משפיל, גורם בושה, זלזלני, מכלים, מביש, מחפיר, גדפנ …   אוצר עברית

  • כלימה — בושה, חרפה, ביזיון, קלון, כתם, עלבון, מחפיר, לא מכובד, השפל …   אוצר עברית

  • כר — 1 v. הודו בו, קיבל תוקף, נקבעה לו זכות קיום, הוענק אישור למעמדו, קיבל קרדי 2 v. לאשר, להודות ב , להסכים ל , לתת תוקף, לקבוע זכות קיום, להעניק אישור למעמד, לתת קרדי 3 v. לדעת מי הוא, לזהות, לגלות כמוכר; להיות בעל ידע מוקדם על , לדעת הכול על ,… …   אוצר עברית

  • מביש — adj. מביך, מבזה, מחפיר, מגונה, מכלים, מלבין פנים, חושף קלון ברבים, משפי …   אוצר עברית

  • מתועב — adj. שנוא, מעורר סלידה, נתעב, מעורר תיעוב, גרוע, מביש, מחפיר, נבזי, בזוי, מאוס, שטום, לא אהוד, בלתי נסבל, מגונה, שפל, משוקץ, נלוז, נפסד, מבחיל, מעורר שאט נפ …   אוצר עברית

  • נבזות — מעשה נבזי, התנהגות נבזית, שפלות, מעשה נבלה, מעשה מחפיר, מעשה בזו …   אוצר עברית

  • ניבזות — מעשה נבזי, התנהגות נבזית, שפלות, מעשה נבלה, מעשה מחפיר, מעשה בזו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.