מחיר עלות

מחיר הקרן, הסכום שעולה הסחורה לסוחר, ללא רווח {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מחיר ההון — עלות גיוס הכסף, התמורה עבור החזקת אמצעי תשלום {{}} …   אוצר עברית

  • מחיר הון שולי — עלות גיוס יחידת הכסף האחרונה {{}} …   אוצר עברית

  • מחיר הקרן — עלות הייצור, הסכום שעולה הסחורה לסוחר, ללא רווח {{}} …   אוצר עברית

  • מחיר סיף — עלות הסחורה בנמל היעד שלה {{}} …   אוצר עברית

  • מחיר פוב — עלות הסחורה בנמל המוצא שלה {{}} …   אוצר עברית

  • עלות אלטרנטיבית — מחיר הוויתור על אופציה כלכלית בשל בחירה באחרת {{}} …   אוצר עברית

  • עלות הבנייה — מחיר הקמת המבנה {{}} …   אוצר עברית

  • עלות הון — מחיר גיוס כסף, תמורה עבור החזקת אמצעי תשלום {{}} …   אוצר עברית

  • עלות היסטורית — מחיר ששולם בפועל (בחשבונאות) {{}} …   אוצר עברית

  • עלות חברתית — מחיר השפעת לוואי של פעילות על הציבור או על חלק ממנו {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.