מחיר מופרז

מחיר גדול מדי, מחיר מופקע, מעל מחיר השוק {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • לבקש מחיר מופרז — s{{}} …   אוצר עברית

  • לגבות מחיר מופרז — s{{}} …   אוצר עברית

  • מעל לתקרה — מעל ומעבר לגבול, למעלה מהגג, מחיר מופרז {{}} …   אוצר עברית

  • פקע — 1 v. הובקע, נפרץ, חדרו לתוכו, הוכנס (גול) , הוחדר לשער היריב (כדור) , נכבש (שער) , עברו דרכ 2 v. הפקיעו אותו, הוצא מרשותו של , נלקח, עוקל, הועבר לידי אחר, הולאם, הוחרם, נתפ 3 v. להבקיע, לפרוץ, לחדור, להכניס גול, להחדיר כדור לשער היריב, לכבוש שער …   אוצר עברית

  • מופקע — adj. מוחרם, מעוקל, מולאם, מועבר מרשות הפרט; מופרז, מוגזם, יקר, מעל מחיר השו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.