מחיה

1 אמצעי קיום, אפשרות חיים, פרנסה, משכורת, שכר, עבודה, מקור פרנסה, חיים, קיום, מזון, אוכ
2 ביטול, מחיקה, הפסקת קיום, העלמה, סילוק, כיליון, השמדה, כליה, אבדון, תום; ניגוב, קינו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מחיה השפה העברית — מי שהביא לתחיית השפה העברית, אליעזר בן יהודה {{}} …   אוצר עברית

  • מחיה נפשות — משיב נפש, מעורר, ממריץ {{}} …   אוצר עברית

  • אמצעי מחיה — האמצעים הדרושים כדי להתקיים {{}} …   אוצר עברית

  • ללא אמצעי מחיה — ללא כסף, בעוני, בדלות …   אוצר עברית

  • מרחב-מחיה — שטח לחיות בו; החופש לפעול באופן עצמאי {{}} …   אוצר עברית

  • צורכי מחיה — האבזרים הבסיסיים הנדרשים לשם קיום {{}} …   אוצר עברית

  • קצבת מחיה — תמיכה כספית המוענקת לנזקקים {{}} …   אוצר עברית

  • תחום מחיה — טריטוריה, שטח אדמה השייך לאדם או חברה מסוימת {{}} …   אוצר עברית

  • תנאי מחיה — התנאים שבהם חי אדם או בעל חיים {{}} …   אוצר עברית

  • אליעזר בן-יהודה — מחיה השפה העברית, מחבר מילון הלשון העברית הישנה והחדשה , מייסד העיתונות העברית {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.