מחזק

ידית, קת, ניצב, בליטה להחזיק ב

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • סם מחזק — s{{}} …   אוצר עברית

  • מייצב — מחזק, מעגן, מקבע, ממקם, מתקין, מדביק, מחבר, מצמיד, מהדק, מאזן, מכוון, מכוונן, מסדר, מרגיע; קרם לשער, מרכך, משחה לעיצוב השער, מו …   אוצר עברית

  • אנלפטי — adj. (ברפואה) מחזק, מעור …   אוצר עברית

  • מאשר — 1 conj. מ , מ 2 נותן תוקף, חותם, מאפשר, מתיר, מרשה, מאשרר, מחזק, מאמ …   אוצר עברית

  • מגביר — adj. מעצים, מחזק, מוסיף כוח, מרבה, מגדיל, מרחיב, מעבה, מגביה, מעלה את העצמ …   אוצר עברית

  • מוסיף — adj. מרבה, מעלה, מרחיב, מגדיל, מגביר, מעמיק, מחזק, תורם, מבסס, מייצב, מפרה, מצרף, מחבר, מספח, משלב, מדביק, מצמי …   אוצר עברית

  • מיצב — 1 {{}}C 2 מחזק, מעגן, מקבע, ממקם, מתקין, מדביק, מחבר, מצמיד, מהדק, מאזן, מכוון, מכוונן, מסדר, מרגיע; קרם לשער, מרכך, משחה לעיצוב השער, מו 3 מעמד, סטטוס, מצב, פוזיציה, עמד …   אוצר עברית

  • מעודד — מלהיב, נותן עידוד, מחזק, מאושש, מגביר את המוטיבציה, מנחם; מחייה, ממריץ, מעורר, מניע, מחדיר אנרגיה, מפיח מרץ, נותן תמריץ, מזרז, מאיץ, מחי …   אוצר עברית

  • נוט — נותן טעם, מצדיק, מנמק, מעניק מוטיבציה, מעודד, מחזק, מדרב …   אוצר עברית

  • נותן תוקף — מתקף, מחזק, מאמת …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.