מחזורי

adj. חוזר ונשנה בקביעות, סיבובי, היקפי, ציקלי, עגול, סגור; עונתי, תקופתי, פריודי; חוזר על עצמ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מחזורי עסקים — שינויים ברמת הפעילות הכלכלית במשק {{}} …   אוצר עברית

  • באופן מחזורי — במחזוריות, כל פעם מחדש, בסדר החוזר על עצמו {{}} …   אוצר עברית

  • לא מחזורי — אינו חוזר באופן קבוע {{}} …   אוצר עברית

  • שבר מחזורי — שבר עשרוני אינסופי ורציונלי, שבר עשרוני הבנוי מרצף ספרות חוזר {{}} …   אוצר עברית

  • מהירות שעון — מחזורי פעילות בשנייה שמסוגל לבצע מחשב (נמדד ביחידות הרץ המוגדרות כמספר הרעידות לשנייה של גביש קוורץ המותקן במחשב) {{}} …   אוצר עברית

  • אציקלי — adj. לא מחזורי; בעל מבנה מולקולרי בצורת שרשרת פתוחה, שאינו מכיל מבנה טבעתי (כימיה) ; שאינו מסודר בצורת לולאה (לגבי פרחים, בבוטניקה) …   אוצר עברית

  • חוזר — 1 adj. המופיע שוב, שב, הבא שנית, מחזורי, המופיע עוד פעם, המגיע פעם נוספת, הנמצא במחזור, הנשנה; הבא חזרה, המגיע חזרה לשולח, המגיע חזרה למבצעו, המגיע חזרה בדרך אשר הלך בה; משתקף (אור) , לא נבלע, רפלקסיב 2 הודעה (כתובה) , צירקולר, מכתב חוזר; הנמצא… …   אוצר עברית

  • טבעתי — adj. דמוי טבעת, מוקף טבעת, עגול, מעוגל; מחזורי, היקפי, מקי …   אוצר עברית

  • מגה-הרץ — מגהרץ, מיליון הרץ, מיליון מחזורים לשנייה, מיליון סיבובים לשנייה (מדד למהירות המציין את מספר מחזורי השעון ליחידת זמן) {{}} …   אוצר עברית

  • מגהרץ — מיליון הרץ, מיליון מחזורים לשנייה, מיליון סיבובים לשנייה (מדד למהירות המציין את מספר מחזורי השעון ליחידת זמן) …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.