מחותנת

אם החתן, אם הכל

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Yiddish words used by English-speaking Jews — Yiddish words may be used in a primarily English language context. An English sentence that uses these words sometimes is said to be in Yinglish, however the primary meaning of Yinglish is an anglicism used in Yiddish. This secondary sense of the …   Wikipedia

  • רווקה — שאינה נשואה, פנויה, ללא בן זוג, לא מחותנת, בודדה, ערירית, גלמודה, בתול …   אוצר עברית

  • רוקה — שאינה נשואה, פנויה, ללא בן זוג, לא מחותנת, בודדה, ערירית, גלמודה, בתול …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.