מחוסל

adj. גמור, מושלם, עשוי, הגיע לסופו, אבוד, חסר סיכוי, גוסס, מת, נרצח; סגור, מפורק, ריק, חסר, נעלם, נמכר, נפרע, מסולק, פושט רג

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • גמור — 1 adj. מוגמר, מושלם, מוחלט, מופסק, נסתיים, תם, נשלם, בשל, בוגר, מחוסל, אבוד, מ 2 פיניש, סוף, קץ, סיום, סיומת, ליטוש, עידון, שכלול, צחצוח, אשפר …   אוצר עברית

  • הלך עליו — אבוד לו, אפסו סיכוייו, הוא מחוסל; מצבו יהיה רע {{}} …   אוצר עברית

  • מבוטל — adj. לא מתקיים, מחוסל, מחוק; לא תקף, אינו בתוקף, פג תוקפו; חסר ערך, חסר חשיבות, דל, זעום, קט …   אוצר עברית

  • מופר — adj. מבוטל, מושבת, מופסק, נקטע, מנותק, מחוסל, מסוכל, מוכשל, מחולל, נשבר, נפג …   אוצר עברית

  • מושבת — adj. מובטל, מחוסר עבודה, לא מועסק; מקורקע, מקולקל, מרותק, אסור; מבוטל, מופרע, מופסק, קטוע, מופר, מחוסל, מחו …   אוצר עברית

  • מחוי — adj. מנוגב, מקונח, מנוקה, מחוט, מסולק, מוסר, מורחק, משולח, מחוק, מבוטל, מחוסל, גמו …   אוצר עברית

  • מחוייה — adj. מנוגב, מקונח, מנוקה, מחוט, מסולק, מוסר, מורחק, משולח, מחוק, מבוטל, מחוסל, גמו …   אוצר עברית

  • מחק — 1 v. להימחות, להישכח, להיות מבוטל, להיות מחוסל, להיות מסולק, להיטשטש, להיעלם, להישמ 2 v. למחות, להשכיח, לסלק, להשמיט, להעלים, לטשטש, להסיר, לבטל, להעביר קו, לחסל, להכחי 3 מוחק, חתיכת גומי המשמשת למחיקת הכת …   אוצר עברית

  • מכוסח — adj. מקוצץ, גזום, גזוז, קצור, קצוץ; מוכה, הלום, חבוט, גמור, אבוד, מולקה, מחוסל, מושמד, מודבר, מוכח …   אוצר עברית

  • מעורער — adj. רועד, מזועזע, מטולטל, הרוס, מחוסל, מנופץ, מנותץ, מושמד; משוגע, מטורף, מבולבל, לא שפוי, חולה רוח, חולה נפש, יצא מדעתו, קוקו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.