מחויב

adj. חייב, מוכרח, אנוס, נאלץ, מאולץ, מצווה, חסר ברירה, כפוי, מוטלת עליו החובה, חיוני, הכרח

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מחויב המציאות — הכרחי, אין ברירה, כלו כל הקצין {{}} …   אוצר עברית

  • לא מחויב — S{{}} …   אוצר עברית

  • אשם — 1 n. מחויב בדין, שהאשימו אותו, שהועלתה נגדו אשמה, שהופלל, שהוטל בו דופי, פושע, אחראי למעש 2 v. הועלתה אשמה נגדו, נטען נגדו, הופלל, הוטל בו דופי, גונה; הורשע, נמצא אשם, חויב בדי 3 v. להיתבע לדין, להיות מופלל, להיות מגונה; להיות מורשע, להימצא אשם,… …   אוצר עברית

  • חיב — 1 v. להכריח, לאלץ, לכפות, לאכוף; להרשיע, למצוא כאשם; לנכות מחשבון, לרשום לחובת ; לומר ה 2 v. לקבל מחויבות, להסכים, לקחת על עצמו; להיות מחויב המציאות, להתבקש, להיות הכרח 3 v. נרשם לחובתו, נוכה מחשבונו; נמצא אשם, הורשע; הוכרח, אולץ, נכפה עליו,… …   אוצר עברית

  • חייב — 1 adj. צריך, מוכרח, מחויב, אנוס, נאלץ, מאולץ, מתווה, חסר ברירה, כפוי, מוטלת עליו חובה, ללא יכולת סירוב; בעל חוב, שמוטלים עליו חובות, צריך לשלם, צריך להחזיר כספים; אשם, מורשע, שהוטלה עליו אשמה, נמצא אש 2 v. להכריח, לאלץ, לכפות, לאכוף; להרשיע,… …   אוצר עברית

  • אין ברירה — אין אפשרות אחרת, הכרחי, מחויב המציאות {{}} …   אוצר עברית

  • אנוס — 1 n. שאנסו אותו, שהכריחו אותו, שכפו עליו, מחויב, חייב, מוכרח, נאלץ; יהודי שהמיר את דת 2 כפייה, הכרחה, מעשה שנעשה לאדם בעל כורחו, אילוץ, השגה בכוח; תקיפה מינית, בעילה בכפיי …   אוצר עברית

  • ארוס — 1 n. אל האהבה, אל במיתולוגיה היווני 2 n. מאורס, בא בברית האירוסין, טרום חתן, מחויב לנישואין, משודך, מיועד לנישואין, קשור בברי 3 קידושין, השתדכות, התחייבות לנישואין, קביעת תנאים לנישואי …   אוצר עברית

  • ארש — 1 v. לבוא בברית האירוסין, להתחייב בפני בן זוג להתחתן עמו, לקבוע תנאי נישואי 2 v. להתחייב בפני בן זוג להתחתן עמו, לקבוע תנאי נישואין, להתקשר לבן זוג באירוסי 3 v. קשור בברית האירוסין, מחויב בפני בן זוג להתחתן עמו, קשור בחוזה לבן זוג, לא פנו 4 קרקיר …   אוצר עברית

  • באופן הכרחי — בהכרח, באופן חיוני, מחויב המציאות {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.