מחוי

adj. מנוגב, מקונח, מנוקה, מחוט, מסולק, מוסר, מורחק, משולח, מחוק, מבוטל, מחוסל, גמו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הימחות — היות מחוק, היות נמחק, היות מחוי, היות נמחה, התחסלות, סילוק; הרס, הריסה, אובדן, אבדון, השמד …   אוצר עברית

  • הימחקות — היות מחוק, היות נמחק, היות מחוי, היות נמחה, התחסלות, סילוק, היעלמות, הישמטות, היכחדו …   אוצר עברית

  • המחות — היות מחוק, היות נמחק, היות מחוי, היות נמחה, התחסלות, סילוק; הרס, הריסה, אובדן, אבדון, השמד …   אוצר עברית

  • המחקות — היות מחוק, היות נמחק, היות מחוי, היות נמחה, התחסלות, סילוק, היעלמות, הישמטות, היכחדו …   אוצר עברית

  • מחוק — adj. מבוטל, שמחקו אותו, שנמחק, שאינו קיים יותר, מחוי; ממולא בלי עודף, מדויק, ההיפך מגדו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.