מחוור

adj. ברור, בהיר, ברי, נהיר, מובן, מובהר, מפורש, מבואר, מפוענח, מתורגם, ידוע, ודא

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בהיר — adj. ברור, מובהר, מובן, מבואר, מחוור, נהיר, מבריק, מזהיר, נקי, שקוף, צלו …   אוצר עברית

  • ברור — 1 adj. בהיר, נהיר, מובהר, מובן, ברי, מבואר, מחוור, ידוע; צח, מלוטש, ממורק, מצוחצ 2 {{}}C 3 הבהרה, בדיקה, חיפוש, בוררות, הוכחה לאחר עיון, דיון; מיון, סיווג, בחירה, בריר …   אוצר עברית

  • ברי — 1 adj. בהיר, נהיר, מובהר, מובן, מבואר, מחוור, ידוע, ודא 2 {{}}C …   אוצר עברית

  • חוור — 1 adj. בהיר, חסר צבע, דהוי, מטושטש, שצבעו נחלש, חסר ססגוניות, עמום, מעורפל, חסר עזו 2 v. הוסבר, הוברר, הובהר, נעשה ברור, נעשה מחוור, בואר, נעשה מובן; נעשה חיוור, הולב 3 v. להיעשות חיוור, להיעשות בהיר, להלבין, להיעשות לבן; לגרום חיוורון, לעשות… …   אוצר עברית

  • חור — 1 adj. בהיר, חסר צבע, דהוי, מטושטש, שצבעו נחלש, חסר ססגוניות, עמום, מעורפל, חסר עזו 2 v. הוחוור, הוסבר, בואר, הוברר, הובהר, נעשה ברור, נעשה מחוור, נעשה מובן, התחוו 3 v. להיעשות חיוור, להיעשות בהיר, להלבין, להיעשות לבן; לגרום חיוורון, לעשות ללבן,… …   אוצר עברית

  • לבן — 1 adj. צבע החלב, צבע הסיד, חיוור, דהוי, שצבעו כעין חל 2 v. הובהר, בורר, נעשה מחוור, נעשה נהיר, נעשה מובן; דנו בו; הלהיטו אותו, נעשה מלובן, עבר ליבו 3 v. להבהיר, לברר, לעשות למחוור, לעשות לנהיר; לדון, לדסקס, לשוחח; להפוך למלובן, להלהי 4 v. להיעשות …   אוצר עברית

  • מובהר — adj. מוסבר, מבואר, מפורש, מתורגם, מפוענח, מחוור, בהיר, ברור, ברי, נהיר; מולבן, דהו …   אוצר עברית

  • מובן — 1 adj. ברור, בהיר, ניתן להבנה, נהיר, מחוור, נתפס, מושג בשכל, ברי, מבואר, מוסבר כיאות, מפור 2 adv. ללא ספק, ודאי, בטוח, ללא עוררין, כמוב 3 משמעות, פשר, פירוש, הוראה, כוונה, ביאו …   אוצר עברית

  • מוסבר — adj. מפורש, מבואר, מנומק, מתורץ, מוברר, מבורר, מובהר, מלובן, מחוור, מתורג …   אוצר עברית

  • נהיר — adj. בהיר, ברור, מובן, שאין ספק לגביו, מחוור, מבואר, ידו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.