מחוון

מחוג, סמן, חץ, מדיד, מד, שעון; אינדיקטור, מד

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מחוון כיוון — פנס מהבהב ברכב המורה על פנייה ימינה או שמאלה {{}} …   אוצר עברית

  • אינדיקטור — מציין, רומז, מדד, מודד, מחוון; חומר המשנה צבעו בהתאם לריאקציה הכימי …   אוצר עברית

  • אנדיקטור — מציין, רומז, מדד, מודד, מחוון; חומר המשנה צבעו בהתאם לריאקציה הכימי …   אוצר עברית

  • מדיד — 1 adj. שניתן למדוד אותו, בר מדיד 2 מד, מכשיר מדידה, מחוון, מודד, מציג מידה, מציג כמות, בודק גודל, קליב …   אוצר עברית

  • מצביע — 1 מחוון, חץ, מראה כיוון, רמ 2 משתתף בהצבעה, בוחר, אלקטור, בעל זכות בחירה, משתתף בבחירה, מכריע; מכוון, מורה על , מפנה אצבע, רומ …   אוצר עברית

  • שעון — 1 adj. סמוך, נסמך, נשען, תמוך, נתמך, נטוי, כפוף, גחון, שחוח, שפו 2 מורה שעות, מכשיר למדידת שעות, מחשב שעות, מודד זמן; מחוון, מד, סמן, מודד אוטומט …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.