מחט

מפקד חטיבה, תפקיד קצונה, תפקיד אל"מ, בריגדי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מחט — סיכה, סיכה עם קוף, קנה חד לתפירה, סיכת תפירה; עלה דק, עלה מחטני; קנה דק, מחוג, מחו …   אוצר עברית

  • מחט חשמלית — מחט מיוחדת להסרת שער {{}} …   אוצר עברית

  • מחט אירופה — כינוי לגלגני למי שמתנהג כאדם החשוב ורב השפעה (בסלנג) {{}} …   אוצר עברית

  • מחט בערימת שחת — דבר שקשה מאוד למצוא אותו {{}} …   אוצר עברית

  • ביופסיית מחט עדינה — FNA, שאיבת תאים או נוזלים מתוך גידולים באמצעות מחט עדינה חלולה לצורך בדיקה {{}} …   אוצר עברית

  • עצי-מחט — אילנות מחטניים, עצים ולהם עלים דוקרניים דמויי מחט {{}} …   אוצר עברית

  • דמוי מחט — מחטני {{}} …   אוצר עברית

  • חיפש מחט בערימה של שחת — חיפש דבר שאין סיכוי למוצאו {{}} …   אוצר עברית

  • להכניס פיל בקוף של מחט — עשיית מעשה בלתי אפשרי, עיוות המציאות {{}} …   אוצר עברית

  • תופש-מחט — תופר, חייט {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.