מזועזע

adj. הלום, נדהם, נרעש, בהלם, מבוהל, מבועת, נפחד, מפחד, מפוחד, חרד; מנוער, מורעד, מנודנד, מטולטל, מנוענע, מוכ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אחוז חלחלה — מזועזע, מצומרר, מבועת, נפחד {{}} …   אוצר עברית

  • מוכה הלם — מזועזע, המום, נדהם {{}} …   אוצר עברית

  • זעזע — 1 v. לגרום זעזוע, להרעיד, לטלטל, להניע; להכניס להלם, להמם, להדהים, להחריד, להזוויע, להבעי 2 v. להיכנס להלם, לחטוף שוק, להיעשות מזועזע, להתפלץ, להיחרד, להיבהל, להיבעת; לרעוד, להיטלט 3 v. נכנס להלם, נעשה מזועזע, חטף שוק, נעשה המום, הודהם, הוחרד,… …   אוצר עברית

  • אחוז בעתה — מבועת, מבוהל מאוד, מזועזע, מוכה אימה {{}} …   אוצר עברית

  • המום — adj. הלום, מופתע, מזועזע, נדהם, נרעש, נבהל, מוכה תדהמ …   אוצר עברית

  • כהלום-רעם — המום, משותק, מזועזע {{}} …   אוצר עברית

  • מבוהל — adj. תקוף בהלה, מזועזע, חרד, ירא, מבועת; בהול, ממהר, נחפז, אץ, רץ; פזיז, לא שקול, לא מיושב בדעת …   אוצר עברית

  • מבועת — adj. מבוהל, תקוף בהלה, מזועזע, חרד, ירא, תקוף פלצות, אחוז טרור, מוכה אימ …   אוצר עברית

  • מופחד — adj. מובהל, מודאג, מזועזע, מורעד, מאוים, נחרד, נבעת, מוזהר, מותר …   אוצר עברית

  • מורעד — adj. מזועזע, מנודנד, מטולטל, מנוער, מנוענע, מונ …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.