מזומנים

כסף, דמים, כספים, מטבעות, שטרות, לא באשראי, לא בהמחא

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • תזרים מזומנים מפעילות השקעה — חלק מדו ח תזרים מזומנים המפרט את תנועת המזומנים בפעילות השקעה של עסק (בחשבונאות) {{}} …   אוצר עברית

  • תזרים מזומנים מפעילות מימון — חלק מדו ח תזרים מזומנים המפרט את תנועת המזומנים בפעילות מימון של עסק (בחשבונאות) {{}} …   אוצר עברית

  • תזרים מזומנים מפעילות שוטפת — חלק מדו ח תזרים מזומנים המפרט את תנועת המזומנים בפעילות שגרתית של עסק (בחשבונאות) {{}} …   אוצר עברית

  • תזרים מזומנים נקי — יתרת מזומנים שנותרה בידי עסק (בחשבונאות) {{}} …   אוצר עברית

  • בסיס מזומנים — שיטה המסתמכת על שטרות ומטבעות {{}} …   אוצר עברית

  • דוח תזרים מזומנים — פירוט תנועת המזומנים בעסק במהלך תקופה חשבונאית (בחשבונאות) {{}} …   אוצר עברית

  • מכסות מזומנים — היחס בין המזומנים שבידי הבנקים להתחייבויות שלהם {{}} …   אוצר עברית

  • סחר מזומנים — קנייה ומכירה של מטבע זר המתבצעת מיד לאחר כריתת החוזה {{}} …   אוצר עברית

  • על בסיס מזומנים — שיטה לניהול ספרים לפיה תקבולים ותשלומים נרשמים עם ביצועם {{}} …   אוצר עברית

  • עתודת מזומנים — הרזרבה שעל הבנק להחזיק במזומנים; קרן נזילה הממומשת כשמתעורר צורך דחוף במזומנים {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.