מזומן

adj. ערוך, מוכן, מסודר, מוסדר, מאורגן, מוכשר, מותקן, נכו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מזומן במחזור — שטרות ומטבעות שהונפקו על ידי הבנק המרכזי ומשמשים לפעילות כלכלית, כסף במחזור, בסיס הכסף {{}} …   אוצר עברית

  • כסף מזומן — מזומנים, שטרות ומטבעות כסף {{}} …   אוצר עברית

  • הוון — 1 v. להיעשות הון מזומן, להיהפך להון, לעבור היוון, להיות מומר בהו 2 v. להפוך להון מזומן, לבצע היוון, להמיר בהו 3 קפיטליזציה, הפיכה להון מזומ …   אוצר עברית

  • הון — 1 v. הפך להון מזומן, נעשה הון מזומן, עבר היוון, הומר בהו 2 {{}}C 3 רכוש, רווחים, נכסים, קניין, עושר, שפע, בעלות, כספים, קפיטל, אוצר הכסף, שווה כס …   אוצר עברית

  • List of English words of Hebrew origin — This is a list of English words of Hebrew origin. Transliterated pronunciations follow Sephardic/Modern Israeli pronunciations as opposed to Ashkenazi pronunciations, with the major difference being that the letter tav (ת) is transliterated as a… …   Wikipedia

  • היוון — 1 v. להפוך להון מזומן, לבצע היוון, להמיר בהו 2 קפיטליזציה, הפיכה להון מזומ …   אוצר עברית

  • הכן — adv. בכוננות, בעירנות, בהיכון, דרוך, מוכן, מזומן, נכון לפעו …   אוצר עברית

  • זמין — adj. פנוי, מוכן, מזומן, נמצא, ניתן להזמינו; שניתן להחליפו במזומן, שניתן להמירו בכס …   אוצר עברית

  • טבין ותקילין — טובים ושקולים, עובר לסוחר, כסף מזומן {{}} …   אוצר עברית

  • כסף במחזור — שטרות ומטבעות שהונפקו על ידי הבנק המרכזי ומשמשים לפעילות כלכלית, מזומן במחזור, בסיס הכסף {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.